Spořicí účty

Spořící účty nabízí v současné době téměř všechny banky působící v České republice. Kromě toho lze využít i možností uložení finančních prostředků u družstevních záložen, které svými výhodnými úrokovými sazbami směle konkurují bankám. Další informace o spořicích účtech naleznete na webu investia.cz

Proč mít spořicí účet

Spořicí účet slouží pro krátkodobé (tj. 12 měsíců) uložení peněz. Na spořicím účtu byste měli držet zhruba troj až šestinásobek vašich měsíčních příjmů. Tyto finanční prostředky tak tvoří vaši finanční rezervu, kterou využijete operativně při výpadku vašich pravidelných příjmů (například ztráta zaměstnání, nemoc) nebo při nákupu nezbytného domácího spotřebiče (lednička, pračka), případně na zaplacení dovolené. Zbylé peníze uložte na termínovaný vklad nebo na garantovaný vklad

Spořicí účet v sedmi bodech

  1. Spořicí účet má jednoduché podmínky
  2. Nulové poplatky při vedení spořicího účtu jsou podmínkou
  3. Žádná omezení v podobě vložených finančních prostředků a délce vkladu
  4. Peníze na vašem účtu musí být stále snadno dostupné
  5. Spořicí účet by měl dosahovat vždy nejvyššího zhodnocení, které je na trhu
  6. Banka nebo družstevní záložna by neměla měnit nabídky svých spořicích účtů a kont
  7. Dobrý spořicí účet je v očích odborníků vždy oceňovaný

Úroková sazba

Mezi hlavní úskalí, které musí každý střadatel vzít na vědomí je, že banky úrokové sazby vyhlašují jen na určité období. Nejčastěji na čtvrtletí nebo pololetí. Posléze výši úroků upravují v návaznosti na úrokových sazbách České národní banky.

Rovněž i připisování úroků probíhá různě. Nejčastěji jde o dva modely a to měsíční připisování úroků k jistině a čtvrtletní připisování. Výhodnější je měsíční přípis úroků, neboť v dalším měsíci již úroková sazba pokrývá jednak vklady střadatele, tak připsaný úrok.

Daň z příjmů

Z Každého spořícího účtu je strhávána daň z příjmů. Tak v současné době činí výše 15 procent ze všech výnosů. Daň je stržena ještě před připsáním úroků, takže majitel spořícího konta nemůže ovlivnit daňové plnění tak, že by převedl část finančních prostředků jinam.

Pojištění spořícího účtu

Spořící účet je ze zákona pojištěn na 100 % vkladu až do částky 50 000 euro (cca 1,3 miliónu korun). Zvýšení bylo realizováno v loňském roce na podzim na základě finanční krize, která postihla svět. Dosavadní limity pojištění byly 90 % vkladu až do výše 25 000 euro (cca 650 000 korun).

Nejvýhodnější spořící účty

V kostce se dá hovořit o tom, že veškeré spořící účty, které jsou úročeny nejméně 3 procenty roční úrokové sazby (per annum, zkratka p. a.).

Podívejte se na nejvýhodnější spořící účty v současné době. Můžete je porovnat s přehledem všech spořicích účtů, které jsou v současné době na trhu.

Inflace jako žrout hodnoty úspor

Výše inflace byla v říjnu 2008 přesně 6,6 procenta. Prostým selským výpočtem se dá mluvit o tom, že v letošním roce nelze prostřednictvím spořícího účtu realizovat zisk. Oproti úročení běžného účtu, jež dosahuje výše několik desetin procenta, jsou spořící účty stále vhodnější alternativou.

Aktuální výše inflace na konci ledna 2010 byla 1 %.

Spořící účty vs. jiné spořící produkty

Jestliže budeme porovnávat spořící účty oproti jiným spořícím produktům, zjistíme, že na trhu není žádný srovnatelný produkt, který by mohl nahradit spořící účet.

Termínované vklady představují pro vkladatele peněz jednu zásadní nevýhodu. Peníze, které na termínovaný vklad vložíte, podléhají tzv. výpovědní lhůtě. Při předčasném výběru se vystavujete sankcím, které si banky účtují. Pokud víte, že budete část svých peněz potřebovat za několik měsíců, nevkládejte všechny své úspory na tříletou výpovědní lhůtu.

Ani stavební spoření není nejlepším produktem pro toho, kdo chce své peníze zhodnocovat méně než po dobu jednoho nebo dvou let. Stavební spoření má ve své konstrukci šestiletou (podle starých, dosud platících podmínek, pětiletou) vázací dobu, po které může jeho majitel čerpat státní podporu.

Fondy peněžního trhu byly do letošního podzimu považovány za stabilní zhodnocování a směle konkurovaly spořícím účtům. Avšak i ty se vinou finanční krize propadly do ztráty několika procent ročního výnosu.

Podívejte se na přehled spořicích účtů, které jsou aktuálně v nabídkách tuzemských bank a družstevních záložen.

oSpoření.cz Přečtěte si o spoření na finančním serveru investia.cz