ČSOB Spořicí účet

Název účtu: ČSOB Spořicí účet

Banka, která účet vydává: Československá obchodní banka

O ČSOB spořícím účtu

  • roční úročení spořícího účtu je rozděleno do 4 pásem podle výše vkladu
  • účet je bezplatně veden
  • zdarma je založení a správa spořícího účtu, odchozí a příchozí platby
  • bezplatný přístup k účtu prostřednictvím interentu a telefonu
  • k účtu není možné vydat platební kartu
  • minimální výše vkladu musí činit alespoň 5000 Kč

Úročení

ČSBO Spořicí účet je úročen 4 úrokovými sazbami, které vycházejí z pásem vkladů. Na rozdíl od jiných spořicích účtů je nutno počítat se sedmi denní výpovědní lhůtou, po kterou nelze s penězi nic dělat.

Úrokové sazby podle výše vkladů

Doba výpovědi 1. pásmo 2. pásmo 3. pásmo 4. pásmo
  do 149 000 Kč od 150 000 Kč do 499 000 Kč od 500 000 Kč do 999 999 Kč nad 1 000 000 Kč
7 dnů 1,40 % 1,45 % 1,50 % 1,60 %

Zdroj: ČSOB

Pásmo úrokových sazeb ČSOB spořicího účtu jsou stanoveny v rozmezí 1,40 - 1,60 %. Minimální výše vkladu musí činit nejméně 5000 Kč.

Úroky jsou připisovány měsíčně.

Ovládání účtu

ČSOB Spořicí účet lze ovládat pomocí internetového bankovnictví. Přístup k účtu je tak nepřetržitě on-line. Přístup k účtu je možný z jakékoliv pobočky Československé obchodní banky.

Platební karta

Ke spořicímu účtu není možné si sjednat platební kartu.

Konto bez poplatků

ČSOB Spořicí účet není zpoplatněno.

Co všechno umožňuje spořící účet

K ČSOB Spořicímu účtu musíte vlastnit bankovní účet. Nikoliv však u samotné ČSOB. V rámci předdefinované šablony lze posílat peněžního prostředky z Červeného konta na nejvýše 2 jiné účty v rámci České republiky. V případě, že máte běžný účet veden u ČSOB, můžete si na něm nastavit částku, jejíž překročení bude znamenat odeslání peněžních prostředků na ČSOB Spořicí účet. Tato funkce se v bankovní terminologie nazývá auto swept.

oSpoření.cz Přečtěte si o spoření na finančním serveru investia.cz