Termínované vklady

Termínované vklady jsou vhodné pro ty, kteří chtějí mít vyšší úrokovou sazbu než na spořicím účtu a současně své peníze nebudou po určitou dobu potřebovat.

Termínované vklady činily před několika lety důležitý prvek v osobních, rodinných, ale i firemních financí. Oproti běžným bankovním účtům byly lépe úročeny (což si uchovaly dosud), avšak po masovém nástupu spořících účtů zapadly do zapomnění. Trochu neprávem.

Komu jsou termínované vklady určeny?

Termínovaný vklad je dobrým způsobem jak zhodnotit část finančních prostředků, které máte k dispozici, avšak nechcete je nechávat na spořicím účtu. Řada bank a družstevních záložen nabízí úrokové sazby termínovaných vkladů od 2 % ročně. Nejsou ani výjimky v podobě 4 procentního a vyššího úroku.

Aktuální produktovou nabídku můžete zjistit z přehledu termínovaných vkladech. Aktuální úrokové sazby najdete na stránce srovnání termínovaných vkladů.

Minimální a maximální úložná částka

Oproti spořícím účtům, kde není nutná minimální částka, mají termínované vklady podmínku minimálního vkladu. Nejčastěji se nejnižší možná částka pohybuje kolem 5000 korun. Horní hranice není omezena.

Úložná doba

Termínované vklady mají nejkratší možnou úložnou dobu po několik dnů, kdy s penězi jejich majitel nemůže manipulovat (respektive může, ale zbytečně bude tratit na poplatcích). Doba vázání finančních prostředků na termínovaném vkladu je od jednoho týdne až po dobu pěti let (vklady můžete uložit na dobu 7 a 14 dnů, 1, 3 a 6 měsíců a 1, 2, 3 nebo 5 let.

Úroková sazba

Úročení se nabízí dvojí pohled. Prvním je pevná (fixní) úroková sazba a druhou možností je pohyblivá úroková sazba. Fixní sazba je po celou dobu trvání termínovaného vkladu neměnná. Oproti tomu pohyblivá úroková sazba pružně reaguje na mezibankovní vývoj a jednotlivé banky ji vyhlašují obdobně jako třeba úrokové sazby spořících účtů.

Pojištění vkladu

Termínovaný vklad byl ze zákona pojištěn na 90 % vkladu až do částky 25 000 euro. Po nové úpravě platící od 1. ledna 2009 se zvyšuje pojistná částka na 100 procent a výše vkladu může činit až 50 000 eur.

Další informace o termínovaných vkladech naleznete na serveru o financích investia.cz

oSpoření.cz Přečtěte si o spoření na finančním serveru investia.cz