Vkladní knížky

Vkladní knížky jsou i v dnešní době oblíbeným spořicím produktem. I když jejich sláva trochu pominula nástupem spořicích účtů, patří stále vkladní knížka do rukou správného spořivce nebo šetřílka.

Vkladní knížky byly oblíbeným spořícím produktem již za první republiky. Zeptejte se svého dědečka nebo babičky, co si pod vkladní knížkou vybaví. Nepochybně to bude spolehlivost, kvalita a nostalgie po starých prvorepublikových časech. Čtěte více: Vkladní knížky nejsou mrtvým vkladovým produktem

Vkladní knížky po roce 1989 ustoupily poněkud do ústraní. Uvolnily místo jiným produktům, mezi něž lze zařadit spořící účty, stavební spoření nebo termínované vklady.

Úročení vkladních knížek

Vkladní knížky jsou úročeny spíše symbolicky a to jedním až dvěma procenty. Daň z příjmů je podobná jako u běžných nebo spořících účtů.

Druhy a dělení vkladních knížek

Vkladní knížky jsou vydávány na jméno. Starší typ vkladních knížek byl ještě na doručitele, což v praxi znamenalo, že každý kdo přinesl tuto knížku do spořitelny a řekl heslo, získal přístup ke všem finančním prostředkům na vkladní knížce.

Vkladní knížky se dělí ještě na ty s výpovědní lhůtou a bez výpovědní lhůty.

Promlčení vkladu

Úskalím vkladních knížek je její promlčení. Jestliže majitel takovéto vkladní knížky nepředloží bance po dobu nejvýše 20 let ke kontrole, anebo v ní neučiní žádný výběr anebo vklad, začíná tikat tříletá záchranná brzda, kdy je možná výplata vkladu. Poté je vklad bez náhrady promlčen. Jsou známy případy nejednoho vkladatele, který tímto způsobem přišel o své celoživotní úspory.

Výherní vkladní knížka

Vkladní knížka může být i výherní. Nabízí je Česká spořitelna a výhry jsou opravdu štědré. Oproti výše uvedeným vkladním knížkám, není výherní VK úročena, ale pravidelně je slosována o několik peněžitých výher. Pro každý tah je důležité tzv. herní číslo. To je u knížek vydaných do 4. dubna 2004 stejné jako číslo vkladu. U knížek vydaných po tomto datu není číslo stejné jako v předchozí variantě. Herní číslo je trojmístné (000 - 999). Výhra pro vítěze, která potěší každého, je peněžitá odměna ve výši 500 000 korun. Pro druhého až čtvrtého v osudí jsou to prémie ve výši 33, 10 a 5 % z vkladu. Každý výherce dále dostane 200 Kč.

Banky a družstevní záložny, které nabízejí vkladní knížky:

Česká spořitelna
Poštovní spořitelna
Waldviertler Sparkasse von 1842
Moravský peněžní ústav
1.TZ, družstevní záložna

oSpoření.cz Přečtěte si o spoření na finančním serveru investia.cz