Hypoteční zástavní listy

Hypoteční zástavní listy představují pro jejich držitele konzervativní a přitom zcela bezpečný způsob zhodnocení volných peněz. Hypoteční zástavní list (zkrátka HZL) vydává tzv. emitent, který stanovuje jeho cenu, délku jeho trvání, způsob vyplácení úroků a výši úrokové sazby. Držitel HZL může být jak fyzická osoba – nepodnikatel, tak i korporátní klientela, která své volné peníze chce uložit do hypotečních zástavních listů.

Jmenovitá hodnota hypotečních zástavních listů je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů. HZL jsou jištěny hodnotou nemovitostí, která se pro účely hypotéky musí zastavit ve prospěch věřitele. Banky, které poskytují hypotéky, většinou půjčují méně peněz, než na kolik je ohodnocena nemovitost prostřednictvím odhadu.

Majitel, který je současně držitelem hypotečního zástavního listu, získává podle předem platných podmínek pravidelný výnos, který se nazývá jako výplata kupónu. Po určité době získává držitel zpět vložený vklad. Hypoteční zástavní list může jeho majitel kdykoliv prodat před dobou jeho splatnosti, anebo případně i koupit. Pokud se rozhodne pro prodej, ztratí část původně vložené jistiny, za kterou ho původně koupil. Nejvýhodnější proto je, aby hypoteční zástavní list koupil hned při jeho prvním vydání emitentem.

Kde a za kolik koupit hypoteční zástavní listy

Hypoteční zástavní listy lze nejčastěji koupit přímo v jednotlivých českých bankách. Téměř každá banka čas od času vydá emisi hypotečních zástavních listů určenou pro drobnou klientelu. Mezi nejčastější emitenty patří Česká spořitelna, ČSOB, Raiffeisenbank, Volksbank nebo Hypoteční banka.

Cena hypotečního zástavního listu je nejčastěji od pěti tisíc korun. Například Česká spořitelna pro drobné investory připravuje v pravidelných intervalech možnost nakoupit HZL s nominální hodnotou 10 tisíc korun, avšak za podmínky, že si klient koupí alespoň tři kusy.

Pro koupení hypotečního zástavního listu nepotřebuje klient účet ve Středisku cenných papírů. Řada bank však doporučuje potenciálním zájemcům o HZL, aby si v jejich bance zřídili bankovní účet.

Hypoteční zástavní listy jdou koupit jak na přepážkách bank, tak i prostřednictvím kanálů přímého bankovnictví, tedy telefonické nebo internetové bankovnictví.

Výnosy hypotečních zástavních listů

Mechanismus pro výpočet výnosů u hypotečních zástavních listů závisí na jednotlivých podmínkách emitenta. Nejčastěji je nabízeno úročení v pevné výši, přičemž výnos je vyplácen držiteli HZL jednou ročně zpětně. Jindy emitenti podmiňují výnos účtů na základě sazby Pribor anebo jiné.

Výnosy záleží na emitentovi, který stanoví, jakým způsobem vyplatí držiteli hypotečního zástavního listu předem slíbenou odměnu v podobě procentního výnosu. Vyplácení úrokůse odborně nazývá výplatou kupónu.

Nejčastěji banky vydávají hypoteční zástavní listy na dobu delší než jeden rok. Standardně na tři až pět let. Po tuto dobu získává držitel HZL pevně stanovený úrok. Kdykoliv v době trvání hypotečního zástavního listu ho může jeho majitel prodat. Musí však počítat s tím, že přijde o část jistiny.

Shrnutí výhod a podmínek pro držitele hypotečních zástavních listů

  • Hypoteční zástavní listy mohou kupovat jak drobní, tak i velcí investoři
  • Jde o cenné papíry, jejichž jmenovitá hodnota je zajištěna pohledávkami banky z hypotečních úvěrů, které jsou kryty skutečnými, zastavenými nemovitostmi ve prospěch banky (zástavním právem), stejný mechanismus platí i pro úroky z HZL
  • Výnosy z hypotečních zástavních listů jsou osvobozeny od daně z příjmu, HZL je tak jediný nezdaněný dluhopis v České republice

 

oSpoření.cz Přečtěte si o spoření na finančním serveru investia.cz