Penzijní připojištění

Penzijní připojištění má v současné době sjednáno 4,4 milionů lidí v Česku, kteří se označují jako účastníci penzijního připojištění. Průměrná měsíční úložka činí podle statistiky Asociace penzijní fondů ČR pouhých 300 korun.

Celkový objem finančních prostředků, které spravují penzijní fondy je 200,2 miliardy korun. Na jednoho účastníka tak připadá částka okolo 44 700 korun.

Princip důchodového systému v Česku

Penzijní připojištění je jedním z pilířů pro zajištění financování vašeho stáří. Spoléhání na státní důchody se nemusí vyplatit. Český systém vyplácení starobních důchodů je založen na průběžném vyplácení. V praxi to funguje tak, že každý pracující člověk odvádí sociální pojištění, které se přerozděluje důchodcům na jejich důchody.

Platí úměra, že čím méně je pracujících, tím mají důchodci nižší důchody. V letošním roce se navíc v Česku vyrovná počet dětí a mládeže do 18 let a osob starších nad 60 let.

V každé věkové skupině tak bude zhruba 2 miliony lidí. Poměr starších lidí se však bude zvyšovat, oproti mladším. Průběžný model financování důchodů tak může být pro příští generaci důchodců již neúnosný.

Výše státní podpory pro smlouvy penzijního připojištění

Měsíční platba (v Kč)  Státní příspěvek
100 - 199 50 Kč + 40 % z částky nad 100 Kč
200 - 299 90 Kč + 30 % z částky nad 200 Kč
300 - 399 120 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč
400 - 499 140 Kč + 10 % z částky nad 400 Kč
500 a více 150 Kč

Zdroj: Penzijní fondy, zpracování oSpoření.cz

Kolik peněz odkládat na stáří?

Obecná představa, že pětistovka měsíčně vás ve stáří spasí je lichá. Abyste si udrželi současnou životní úroveň, musíte si odkládat na stáří alespoň jednu sedminu vašich současných příjmů.

Se spoření na penzi je nejlepší začít co nejdříve. Pokud se vám blíží doba odchodu do důchodu, už příliš výši důchodové renty plynoucí z penzijního fondu ovlivnit nemůžete, ale v případě, že jste mladší třiceti, čtyřiceti let, máte vysokou pravděpodobnost, že si i v důchodu uchováte svůj životní standard, jaký máte nyní.

Samotné penzijní připojitění vás nespasí

Sjednání penzijního připojištění a poté spoření touto formou vás na budoucnost v důchodu příliš nespasí. I když si budete spořit vysoké částky, nebude využit potenciál dlouhodobého horizontu.

Pro spoření na důchod volte několik kombinací. V první řadě je nezbytné mít sjednáno penzijní připojištění a pokud potřebujete i životní pojištění.

Poraďte se s finančním poradcem a investujte volné peníze do otevřených podílových fondů, případně nakupujte akcie. Tím si můžete vytvořit dostatečně velký finanční polštář, který využijete při čerpání peněz v důchodu.

Více informací o penzích a důchodech naleznete v tématické sekci Důchody a penze

oSpoření.cz Přečtěte si o spoření na finančním serveru investia.cz