Raiffeisenbank: Prémiový vklad XVI

Prémiový vklad XVI je výhodnou a bezpečnou alternativou zhodnocení peněžních prostředků v rámci ročního horizontu. Je zřizován a veden zdarma. Jistina a veškeré výnosy podléhají stejnému pojištění jako standardní termínované vklady či spořící účty. Prémiový vklad XVI, který participuje na vývoji měn EUR/TRY a EUR/RON, nabízí možnost dosažení maximálního výnosu ve výši až 5,5 % p. a., zároveň garantuje návratnost vložených prostředků a minimální zhodnocení 1 % p. a.

Základní informace
Minimální vklad: 30 000 CZK (dále násobky 5 000 CZK)
Měna: CZK
Prodejní období: 6 týdnů
Splatnost: 1 rok
Začátek prodeje: 01. 10. 2008
Datum splatnosti: 01. 10. 2009
Celkový objem vkladu: 50 000 000 CZK

Hlavní výhody Prémiového vkladu XVI:

základní výnos 1 % p. a.
prémiový výnos 2,25 % p.a. (za každou měnu)
maximální možný výnos 5,5 % p.a.
Nízká rizikovost investice
Dostupnost i pro drobné investory (minimální investice 30 000 CZK)
Nulové poplatky
Pojištění ze zákona

Způsob stanovení výnosu z Prémiového vkladu XVI

Základní výnos ve výši 1 % p. a. bude vyplacen v případě, že hodnoty směnných kurzů EUR/TRY a EUR/RON v den fixingu se budou nacházet nad stanovenou hodnotou nebo budou rovny stanovené hodnotě (tzn. ani jedna z měn TRY a RON neposílí ve vztahu k měně EUR).

Pokud se hodnota pouze jednoho směnného kurzu EUR/TRY a EUR/RON v den fixingu bude nacházet pod počáteční hodnotou (tzn. pouze jedna z měn TRY a RON posílí ve vztahu k měně EUR), bude vyplacen prémiový a základní výnos celkem ve výši 3,25 % p .a.

Pokud se hodnoty obou směnných kurzů EUR/TRY, EUR/RON v den fixingu budou nacházet pod stanovenou hodnotou, bude vyplacen maximální možný výnos ve výši 5,5 % p. a.

Den fixingu je 29. 09. 2009. Stanovená hodnota pro EUR/TRY je 1.8056. Stanovená hodnota pro EUR/RON je 3.7010.

Proč investovat do Prémiového vkladu XVI

Prémiový vklad XVI je zajímavou investicí do balkánského regionu, jehož atraktivnost v současné době dokládá příliv zahraničního kapitálu. Snaha tohoto regionu rychle se vyrovnat vyspělejším zemím je dobrým základem pro urychlenou transformaci ekonomik, přijetí potřebných reforem a vytvoření podmínek pro stabilitu této oblasti. Vzhledem ke geografické poloze, množství pracovních sil, přírodním zdrojům a potenciálu regionálních trhů nabízí Turecko i Rumunsko zajímavé podmínky pro zahraniční investory. Rumunsko i Turecko patří mezi země vykazující silný ekonomický růst. Rostoucí výkonnost hospodářství dává zapříčiňuje posilování místních měn. Investice je vhodná i pro zkušeného investora, který chce podpořit výkonnost své investice i za cenu vyšší volatility kurzů měn, které samozřejmě tato oblast přináší.

oSpoření.cz Přečtěte si o spoření na finančním serveru investia.cz