Návštěvnost webu

Webové stránky oSpoření.cz měsíčně navštívilo v posledních dvou měsících přes sedm tisíc návštěvníků, podobnou návštěvnost očekáváme i v srpnu 2010. Přinášíme souhrnné údaje za letošní rok po měsících. V tabulce naleznete počet návštěvníků, kteří navštívili web od začátku letošního roku, dále pak počet shlédnutých stránek a průměrnou dobu, po kterou si návštěvník prohlížel webové stránky.

Návštěvnost webu oSpoření.cz 2010

Měsíc
Počet návštěv Počet shlédnutých stránek Průměrná doba na webu
Srpen* 3486 16554 2:18
Červenec 7159 31 896 2:23
Červen 7465 32 295 2:05
Květen 6858 25 892 2:18
Duben 5545 18 723 2:20
Březen 5817 21 617 2:23
Únor 3772 18 189 3:18
Leden 3057 14 001 3:03

Zdroj: Google Analytics; *) Stav k 15. 8. 2010

oSpoření.cz Přečtěte si o spoření na finančním serveru investia.cz