Jak vysoký je průměrný důchod k průměrné mzdě?

19.12.2010 16:19

Průměrná mzda je současné době podle údajů Českého statistického úřadu 23 665 koruny. Z údajů České správy sociálního zabezpečení, která vyplácí starobní důchody je průměrný důchod 10 101 korun.

Čistá mzda z hrubé mzdy je po přepočtu 18 362 korun. Jestliže čistý příjem vydělíme důchodem, získáme poměr 55 procent. To znamená, že průměrný český důchodce dostává od „sociálky“ 55 procent čisté mzdy. Tyto průměry a poměru jsou ošidné, neboť výplata starobního důchodu závisí na počtu let trvajícího sociálního nebo důchodového pojištění a výše příjmů. Žádnému důchodci tak automaticky nevzniká nárok na důchod oněch 55 procent z čisté mzdy.

Avšak ani ukazatel hrubá/čistá mzda není vypovídající. Jde o průměr z celé české ekonomiky. Podle statistik pobírá průměrnou a vyšší mzdu jen jedna třetina pracujících, což je ze 4,5 milionu zaměstnanců okolo 1,5 milionu lidí. Zhruba tři miliony za svou práci získává méně než 23 665 korun hrubého za měsíc.

Další informace o důchodech zjistíte na finančně-investičním serveru investia.cz v sekcích Důchody a penze nebo Jak na důchod.

Zpět

oSpoření.cz Přečtěte si o spoření na finančním serveru investia.cz