Finanční arbitr si rok od roku získává větší přízeň lidí při řešení sporů s bankami

18.03.2010 17:28

Mezi nejčastější stížnosti patřily ty, které souvisely s bankovními transakcemi a s manipulacemi platebních karet. Z celkového počtu 757 podnětů bylo 118 návrhů přijato k dalšímu šetření finančním arbitrem. Z tohoto počtu bylo 86 oprávněných a 32 neoprávněných. Celkem v 59 případech došlo k vyřešení sporů mezi postiženým a finanční institucí.

Nejčastějšími spory byly případy, kdy postiženému vznikla škoda do deseti tisíc korun a to celkem ve 42 procentech všech řešených případů. Škoda do výše 20 tisíc korun byla řešena v necelé pětině (19 procent) případů. V jednom případě šlo o částku ve výši 9 milionů korun.

Cílem finančního arbitra pro letošní a příští rok je komunikace mezi finančním arbitrem a spotřebiteli, současně chce kancelář finančního arbitra posílit princip smírného řešení sporů a být spravedlivou a nezávislou třetí stranou při řešení sporů mezi spotřebiteli a poskytovateli finančních služeb a efektivně řešit jejich spory.

Finančním arbitrem České republiky je František Klufa, který byl do funkce nominován 2. ledna 2008, kdy byl zvolen poslanci Poslaneckého sněmovny. Funkční období je pětileté. Kancelář finančního arbitra je financována prostřednictvím České národní banky. Rozpočet kanceláře v roce 2009 byl 10,473 milionů korun.

Kancelář finančního arbitra spolupracuje s celou řadou neziskovým organizací, které se věnují finančnímu vzdělávání lidí. Mezi klíčové partnery patří Sdružení obrany spotřebitelů. Kancelář šíří osvětu mezi lidmi i vlastní publikační a přednáškovou činností. V minulém roce vydala kancelář finančního arbitra 160 článků a několik publikací.

Zpět

Diskusní téma: Finanční arbitr si rok od roku získává větší přízeň lidí při řešení sporů s bankami

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

oSpoření.cz Přečtěte si o spoření na finančním serveru investia.cz