Spořicí účet GE Money Bank nabízí nejvyšší zhodnocení na trhu

Spořicí účet GE Money Bank nabízí nejvyšší zhodnocení na trhu

GE Money Bank přichází s akční nabídkou spořicího účtu Genius Plus, který má ve srovnání s konkurenčními nabídkami velkých bank na trhu nejvyšší úrokovou sazbu 3,6 procenta ročně. Nabídka akční sazby je platná pro všechny spořicí účty Genius Plus, které si klienti otevřou do konce dubna. Strategií GE Money Bank je, aby úročení tohoto účtu bylo vyšší než u obdobných konkurenčních produktů.

Úroková sazba ve výši 3,6 % ročně výrazně převyšuje konkurenční nabídky ostatních velkých bank

"Naším cílem je nabízet klientům stále něco navíc. Proto jim přinášíme účet s nejvyšší úrokovou sazbou. Jako jediná velká banka na trhu v tuto chvíli nabízíme sazbu na spořicím účtu Genius Plus ve výši 3,6 % ročně. Ostatní srovnatelné spořící produkty mají sazby nižší. Naší snahou je, aby úroková sazba na novém spořicím produktu stále patřila k nejvyšším na trhu. Klient tak bude mít jistotu, že s účtem Genius Plus bude mít nejvyšší zhodnocení svých financí," uvedl Peter Mikuš, manažer spořicích a investičních produktů GE Money Bank.

Spořicí účet Genius Plus se zvýhodněnou sazbou je reakcí na měnící se potřeby klientů. V poslední době je na českém trhu zřejmý zájem o spořící produkty, které nabízejí jistotu zhodnocení peněz a zároveň umožňují flexibilní přístup k úsporám. "Jen za rok 2008 narostl objem vkladů na netermínovaných účtech o 110 miliard korun a dá se očekávat, že zájem o tyto produkty letos ještě více poroste,uvedla Monika Kubovcová, manažerka běžných účtů a úvěrových produktů GE Money Bank.

Spoření bez omezení

Nový spořicí účet Genius Plus není vázán žádnou výpovědní lhůtou, peníze na něm uložené mohou být kdykoliv použity. Pro jeho zřízení nemusí zájemce měnit banku. Účet lze založit na kterémkoliv z 221 obchodních míst GE Money Bank. Prostřednictvím poboček, ale také internetového bankovnictví – Internet Banky, je možné účet pohodlně obsluhovat. Účet je úročen nejvyšší sazbou na trhu, která v současné době činí 3,6 % ročně pro zůstatky od 40 tisíc korun.

Češi nechávají své úspory ladem

Před uvedením nového produktu na trh si GE Money Bank nechala zpracovat exkluzivní výzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak Češi spoří. Průzkum jednoznačně ukázal, že Češi používají ke spoření nejčastěji běžný účet. Tuto formu spoření používá více než polovina dotazovaných. Své úspory přitom vůbec nezhodnocují, nebo jen minimálně. "Lidé se často mylně domnívají, že pouze běžné účty jim umožňují neustálý přístup k penězům. Spořicí účty jsou přitom jejich ideální alternativou. Peníze na nich uložené jsou okamžitě k dispozici, jejich zřízení a vedení je bezplatné a navíc jsou úročeny úrokovou sazbou mnohonásobně vyšší než běžné účty," objasnila Monika Kubovcová.

Šest z deseti Čechů dává přednost spoření před utrácením

Finanční krize postupně ovlivňuje i postoj Čechů ke spoření. Čtyři z deseti lidí totiž v souvislosti s krizí začali více šetřit, méně si půjčovat a méně utrácet. Pětina dotazovaných začala v posledních měsících spořit pro případ nouze, každý desátý Čech také přehodnotil koupi dražšího zboží.

V současné době má volnou hotovost k dispozici sedm z deseti lidí, zbytek pokryje pouze nejnutnější výdaje. Z těch, kterým peníze zbývají, pak šedesát procent spoří. Nejčastěji lidé šetří na nečekané výdaje, jako je oprava a nákup elektrospotřebičů. "Na tyto účely spoří přes 40 procent z těch, kteří šetří. Další třetina spoří, aby zajistila rodinu. Stejné množství lidí také šetří, aby byli zajištěni v důchodu," uzavřela Monika Kubovcová.

oSpoření.cz Přečtěte si o spoření na finančním serveru investia.cz