Tři čtvrtiny Evropanů si myslí, že chudoba v jejich zemi v posledním roce vzrostla

23.06.2010 13:11

Podle průzkumu Eurobarometru vyplývá, že přibyl počet lidí, kteří jsou v obtížné finanční situaci. Každý šestý Evropan má potíže s placením svých účtů za domácnost. Šest z deseti Evropanů si všimlo nárůstu chudoby ve svém okolí. Stejný počet lidí si myslí, že chudoba se ve všech členských státech Evropské unie zvýšila.

Hrozící chudoba v Evropě

Například v Řecku se 85 procent dotazovaných domnívá, že chudoba v jejich zemi vzrostla. Shodný názor má 83 procent Francouzů, 82 procent Bulharů, 77 procent Rumunů a tři čtvrtiny Italů. Naopak v některých zemích jsou lidé pozitivnější. Například zhoršení své finanční situace očekává jen 23 procent Lotyšů nebo pětina Maďarů. Ubyl i počet dotázaných, kteří se obávají o ztrátu zaměstnání.

Finanční problémy má pětina Evropanů

Nejméně jeden měsíc v minulém roce neměl jeden ze šesti Evropanů peníze na zaplacení svých běžných účtů. Pětina obyvatel evropské sedmadvacítky má potíže s placením svých účtů a úvěrů.

Trvalé finanční potíže má 15 procent Evropanů. Tři lidé ze sta se nejméně jednou v minulém roce ocitla se zpožděním nějaké platby nebo splátky půjčky. Dva Evropané ze sta zůstali pozadu s několika pohledávkami.

Strach o ztrátu pracovního místa má jeden ze šesti Evropanů. Necelá pětina lidí (18 procent) si není jistá, jestli si udrží své pracovní místo i v následujících 12 měsících. Pro 49 procent dotázaných je vysoce nepravděpodobné, že by si dokázali najít nové místo do šesti měsíců po propuštění.

Většina lidí se bojí o výši svých důchodů

Necelé tři čtvrtiny Evropanů – 73 procent – očekává, že budou mít nižší starobní důchody. Část lidí přitom zastává názor, že budou muset odložit odchod do důchodu anebo ušetřit více peněz na stáří. Pětina respondentů se obává, že jim jejich budoucí příjem v penzi nepostačí na důstojný život. Ve všech členských státech se většina dotazovaných obává, že jejich příjmy nebudou dostatečně vysoké na to, aby mohli vést důstojný život.

Zpět

oSpoření.cz Přečtěte si o spoření na finančním serveru investia.cz