Tah výherních vkladních knížek

06.06.2010 19:26

Česká spořitelna pravidelně pořádá tahy výherních vkladních knížek na jméno. Slosování je rozděleno do dvou období a je veřejné. Banka tak odměňuje své věrné klienty, kteří mají mnohdy na vkladních knížkách uloženo mnohdy životní úspory.

Slosovací období jsou dvě a trvají celý rok. První období trvá od 1. května do 31. října a druhé pak od 1. listopadu do 30 dubna. Slosování provádí komise, kterou jmenuje příslušný člen představenstva České spořitelny.

Výherní vkladní knížky: Tři výhry a dvě prémie

Majitelé vkladních knížek se mohou těšit na tři výhry a dvě prémie. Výše výhry se odvíjí od průměrného zůstatku za předchozí období. První pevná prémie činí částku 500 tisíc korun, druhá je 33 procent ze zůstatku, další dvě výhry jsou deset a pět procent. Nejnižší výhra, kterou vyplácí spořitelna je 10 korun. Pevná prémie činí dvě stě korun.

Výhodou je, že každá vkladní knížka je zařazována do slosování, aniž by Česká spořitelna vkladní knížky vyřazovala podle toho, jestli v minulosti vyhrála některou z cen. Pozitivní zprávou pro všechny majitelé vkladních kníže je, že na jednu knížku může připadnou současně jak výhra, tak i prémie. Finanční výhry a prémie jsou zdaňovány a do knížek jsou připisovány po zdanění.

Do slosování o pevnou prémii ve výši půl milionu korun se dostane každá vkladní knížka, na které byl v předchozím období vklad nejméně jeden tisíc korun. tuto výhru může vyhrát jen pouze jedna vkladní knížka.

Slosování výher vkladních knížek

Slosování výher se provádí tak, že se nejprve vylosují čísla vyhrávajících vkladů a z těchto čísel se potom vylosují čísla. Pro toto slosování je připraveno tisíc čísel 000, 001 až 999. Losují se tři výhry. Při každém tahu se vylosuje herní číslo. Jestliže si střadatel založil vkladní knížku po 5. dubnu 0204, je herní číslo pro slosování uvedeno v vkladní knížce samostatně. Herní číslo je poslední trojčíslí původního čísla vkladu.

Vylosovaná čísla vyhrávajících vkladů se zúčastní druhého losování, ve kterém je losováno ze tří čísel vyhrávajících vkladů. Na prvně vylosované číslo připadá výhra 33 procent, na druhé výhra deset a na třetí pět procent z průměrného zůstatku vkladu.

Pevnou prémii 200 korun se vylosuje při samostatném losování tak, že z čísel 000 až 999 je taženo jedno číslo.

Zpět

oSpoření.cz Přečtěte si o spoření na finančním serveru investia.cz