Medailonek: Česká spořitelna v číslech

21.04.2009 06:30

Přes 1,2 milionu klientů využívá přímé bankovnictví České spořitelny; 1. banka v ČR v objemu aktiv (874,7 mld. Kč při výši zisku 3 mld. Kč) v ČR; 3 hlavní kanály přímého bankovnictví – SERVIS 24 (Telefon, Internet a GSM); 4 hlavní skupiny klientů - drobní klienti, malé a střední firmy, města a obce; a velké korporace; přes 5 milionu klientů - největší počet klientů v ČR; klienti mají 6 možností, jak obsluhovat svůj účet: osobně na pobočce, prostřednictvím sběrného boxu, přes telefon, internet, bankomat, mobilní telefon; kterémukoli z klientů je k dispozici 13 poboček v ČR otevřených 7 dní v týdnu (celkem má ČS 651 poboček) protože klienti ČS nejsou vázáni k jediné pobočce; 11 dceřiných společností pokrývajících komplexně finanční potřeby klientů; 15 komerčních center pro klientelu malých a středních firem; 51 bankomatů v ČR pro nevidomé; více než 180 let tradice; 1 176 bankomatů; 10 887 profesionálních zaměstnanců. Údaje k 31. březnu 2009. Finanční ukazatele jsou konsolidované, vypočtené podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví.

Česká spořitelna jako Zodpovědný partner společnosti

Česká spořitelna udržuje a rozvíjí mecenášskou tradici, která stála u samého zrodu spořitelnictví před 180 lety. Podporuje charitativní neziskové společnosti a organizace, občanská sdružení, obecně prospěšné organizace, nadace a nadační fondy. V roce 2002 se stala zřizovatelem Nadace České spořitelny, jejímž účelem je podpora projektů v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, veřejných a sociálních záležitostí, zdravotní péče, charity, komunálních aktivit, sportu a ekologie.

Z prostředků nadace jsou finančními dary podporovány neziskové charitativní společnosti a sdružení, jako např. Charita Česká republika, Život 90, Sananim, Nadační fond Livie a Václava Klausových, Nadace VIA nebo Nadace Partnerství. Od roku 2005 zapojuje Česká spořitelna do charitativních aktivit svoje klienty v rámci věrnostního Bonus Programu, jehož prostřednictvím mohou klienti své body za platby kartou věnovat na vybrané charitativní projekty.

Od roku 2007 umožňuje Česká spořitelna všem svým zaměstnancům věnovat dva pracovní dny v roce na charitativní a obecně prospěšné účely. Svou společenskou zodpovědnost na finančním trhu prezentuje Česká spořitelna iniciativou politiky zodpovědného úvěrování. V lednu 2008 stála u zrodu Poradny při finanční tísni, nezávislé organizace, prvním svého druhu v ČR.

Erste Group

Erste Group je s více než 53 000 zaměstnanci jedním z předních poskytovatelů finančních služeb v zemích střední a východní Evropy, poskytuje finanční služby více než 17ti milionům klientů v téměř 3 000 pobočkách v 8 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku, Ukrajině). K 31. prosinci 2008 dosáhla bilanční suma skupiny Erste Group 201,4 mld. EUR, čistý zisk po menšinových podílech činil 859,6 mil. EUR a poměr nákladů k výnosům 57,2 %.

Zpět

oSpoření.cz Přečtěte si o spoření na finančním serveru investia.cz